Cứu Trợ Động Vật Đà Nẵng

“Sự vĩ đại của một quốc gia và sự tiến bộ về mặt đạo đức của quốc gia đó được đánh giá dựa trên cách họ ĐỐI XỬ VỚI ĐỘNG VẬT”

Đăng nhận xét

0 Nhận xét