Ha Noi Pet Adoption


Mission
🐶🐱🐭🐹🐰🐒🐴🐘
Nếu bạn không thể nhận nuôi - hãy chăm sóc tạm thời
Nếu bạn không thể chăm sóc tạm thời - hãy tài trợ
Nếu bạn không thể tài trợ - hãy làm tình nguyện viên
Nếu bạn không thể làm tình nguyện viên - hãy quyên góp
Nếu bạn không thể quyên góp - hãy truyền bá

Xin hãy sẻ chia và tạo thành mạng lưới cứu giúp những con vật cần sự trợ giúp...

Chỉ cần bạn muốn giúp, bạn có thể làm điều gì đó, dù là nhỏ nhất để cứu giúp một sinh linh quanh mình!
🐶🐱🐭🐹🐰🐒🐴🐘
------------------------
If you can not adopt - take care of them temporary
If you can not afford temporary care - sponsor
If you can not sponsor - volunteer
If you can not volunteer - donate
If you can not donate - spread the words

Please share and create a network to help animals in needs ...

As long as you want to help, you can do something meaningful, even the smallest actions, to save living animals surround you

Đăng nhận xét

0 Nhận xét