Wild Act Vietnam _ Nghệ An
Chúng ta chỉ là 1 phần của trái đất, chúng ta cũng kết nối với trái đất và các sinh linh khác trên mặt đất, như cây cỏ, và động vật. Nơi chúng ta sống cũng là nơi chúng sống, chúng ta là 1 phần của thế giới này.

Con người cũng phụ thuộc và cũg là 1 phần của hệ sinh thái, trái đất cho chúng ta sự sống, thức ăn, chất đốt, thuốc...và rất nhiều điều khác mà chúng ta không thể kể hết. Vâng, sự đa dạng sinh học đang bị biến dần đi, 1 phần lớn là do tác động của con người. Nó cho chúng ta thấy, trái đất vĩ đại, nhưng cũng rất cần được yêu thương, được bảo vệ.

Tôi yêu động vật được lập ra, với tôn chỉ là cung cấp kiến thức, trao đổi và giúp đỡ các bạn hiểu biết hơn về các loài động vật và sinh linh mà chúng ta cũng đang chia sẻ trái đất cùng.

Đã đến lúc chúng ta cho trái đất biết nó đang được yêu thương, không phải bằng lời nói mà bằng cả hành động, bằng cả trái tim

Đăng nhận xét

0 Nhận xét